Altres modalitats

Entre els diversos serveis prestats pel nostre grup hi ha altres modalitats de residència que van des de les autoritzacions de treball sense residència fins a les autoritzacions de treball transfronterer.