Bancari / Compliance.

Les particularitats del sistema bancari andorrà i les dures exigències de prevenció de blanqueig de capitals del nostre país, han portat la nostra firma a especialitzar-se en la branca del compliment normatiu per donar un assessorament qualificat al client, tant en qüestions tan habituals com l’obertura d’un compte bancari com en la defensa dels seus interessos davant la jurisdicció competent en casos d’abusos de les entitats financeres.