Gestió de drets

La protecció dels drets d’autor i drets connexos està organitzada per la legislació andorrana en l’àmbit literari i artístic (Llei del 10 de juny de 1999).