Laboral.

Al Principat d’Andorra, les relacions laborals es regulen en la Llei de relacions laborals de 6 de desembre de 2018.

Augé Legal&Fiscal orienta el client en totes les previsions legislatives a considerar per part de l’empresari respecte dels seus empleats, entre les quals destaquen totes les obligacions formals que cal acomplir i els drets irrenunciables que s’han de fer respectar.

L’experiència i especialització del nostre equip professional permet un assessorament excel·lent, perfectament adaptat a les vicissituds de cada realitat i estructura empresarial.