Registre de patents

Una patent confereix un monopoli a qui n’és titular durant un període de 20 anys sobre l’invent objecte de la patent.