Residència de professionals amb interès esportiu, científic o cultural

Aquest perfil de residència es dirigeix sobretot a persones amb reconeixement internacional pel seu talent al món de la ciència, la cultura o l’esport.

Tanmateix, han de ser les autoritats andorranes les que verifiquin i contrastin aquest interès per al Principat d’Andorra d’acord amb el reconeixement de la figura que sol·licita la residència.