Residència per compte propi

Augé Legal&Fiscal va ser pioner i és un referent al Principat pel que fa a la consolidació i implantació efectiva de la figura de residència per compte propi. Aquesta modalitat de residència amb permís de treball es basa en la tinença de més del 20% de participacions en una mercantil andorrana, i també es basa en l’exercici d’un càrrec de direcció en la societat esmentada.

Altres requisits d’aquest estatus passen per un mínim de 183 dies de permanència en el país perquè es pugui optar a la renovació; també és requisit la contribució efectiva a la Seguretat Social Andorrana i l’aportació d’un dipòsit recuperable davant l’Autoritat Financera Andorrana per valor de 15.000 €.