Resolució alternativa de conflictes

En els últims anys, els mètodes de resolució alternativa de conflictes han adquirit un enorme protagonisme. L’esperit d’entendre que, més enllà dels problemes i conflictes potencialment depurables davant un tribunal, hi ha persones amb uns interessos no sempre irreconciliables, porta les disciplines de resolució alternativa de conflictes a prendre un paper cada vegada més rellevant en la nostra societat.

L’aprovació al nostre país de lleis com la d’Arbitratge (47/2014) i la de Mediació (3/2018) mostren que ha crescut la sensibilització per aquesta branca d’activitat. Augé Legal&Fiscal ha apostat per oferir aquest servei als clients als efectes de donar un sentit d’integritat més gran a la resolució de conflictes.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.