Àrea Fiscal

Fiscalitat general

Oferim assessorament fiscal integral a empreses i particulars, de forma dinàmica i proactiva, aportant solucions d’alt valor afegit,

 

així com dissenyem estratègies de planificació fiscal a mida dels nostres clients, per oferir-los el millor escenari i tractament fiscal possible que els faciliti la presa de decisions correctes.

El nostre assessorament inclou
  • Revisió i elaboració de declaracions tributàries.
  • Assessorament fiscal integral recurrent a persones físiques, jurídiques i grups societaris consolidats.
  • Assessorament i planificació fiscal en processos d’adquisició i transmissió de societats i operacions de reestructuració empresarial.
  • Planificació i disseny d’estructures societàries amb l’objectiu de proposar mesures que permetin l’optimització fiscal.
  • Auditoria fiscal (due diligence).
  • Fiscalitat immobiliària. Assessorament fiscal en projectes de transmissió o adquisició de béns immobles.

Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

También puede contactar con nuestro equipo de profesionales haciéndonos llegar su consulta al siguiente correo electrónico: info@augelegalfiscal.com o contactarnos via whatsapp (Tel: +376 33 33 76).