Àrea Immigració

Residència per compte propi

Augé Legal&Fiscal va ser pioner i és un referent al Principat pel que fa a la consolidació i implantació efectiva de la figura de residència per compte propi. Aquesta modalitat de residència amb permís de treball es basa en la tinença de més del 20% de participacions en una mercantil andorrana, i també es basa en l’exercici d’un càrrec de direcció en la societat esmentada.

 

Altres requisits d’aquest estatus passen per un mínim de 183 dies de permanència en el país perquè es pugui optar a la renovació; també és requisit la contribució efectiva a la Seguretat Social Andorrana i l’aportació d’un dipòsit recuperable davant l’Autoritat Financera Andorrana per valor de 15.000 €.

 
La residència per compte propi es dirigeix a professionals que formen part del capital social d’una companyia andorrana i que addicionalment ocupen un càrrec decisori en l’òrgan d’administració de la mateixa; també es dirigeix a professionals liberals que volen exercir una activitat al Principat.

Requisits per a l'obtenció del compte propi
  • Participació en més d’un 20% del capital social d’una companyia andorrana.
  • Contribució a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
  • Exercici d’un càrrec d’administrador efectiu en l’òrgan d’administració.
  • Permanència de 183 dies a Andorra per accedir a la renovació.
  • Dipòsit de 15.000 € a l’AFA.
  • En el cas particular de professions titulades, col·legiació professional o adscripció a una associació professional.

Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

También puede contactar con nuestro equipo de profesionales haciéndonos llegar su consulta al siguiente correo electrónico: info@augelegalfiscal.com o contactarnos via whatsapp (Tel: +376 33 33 76).