Àrea Propietat Intel·lectual

Registre de marques

Una marca registrada constitueix un actiu de primera importància per a qualsevol empresa, ja que li permet crear una relació duradora amb la clientela i distingir-se dels competidors.

 

Els 8 milions de turistes que visiten Andorra cada any són un factor que justifica plenament l’esforç fet per protegir la seva marca al Principat.

 

El departament de marques d’Augé Legal&Fiscal registra marques en representació dels seus clients des de fa més de 20 anys. El procés per registrar una marca a Andorra triga només uns dies (no hi ha procediment d’oposició) i confereix al titular un monopoli durant deu anys, renovables de manera indefinida.

 

La marca andorrana requereix un registre específic ja que el territori no està cobert per una marca de la Unió Europea i no es pot designar amb una sol·licitud internacional.

En l'àmbit de les marques, els especialistes d'Augé Legal&Fiscal ofereixen els serveis següents:

    Veure Exemple

    Una marca andorrana, considerada com un element dels actius d'una empresa, pot ser l'objecte d'un empenyorament que equival a una garantia per a un banc andorrà que facilita un préstec a l'empresa titular de l'esmentada marca andorrana.

    Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

    Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

    También puede contactar con nuestro equipo de profesionales haciéndonos llegar su consulta al siguiente correo electrónico: info@augelegalfiscal.com o contactarnos via whatsapp (Tel: +376 33 33 76).