Blog | Augé Legal & Fiscal

La professió titulada

auge-legal-fiscal-blog-profesion-titulada

La professió titulada La professió titulada és aquella que s’acredita amb un títol acadèmic universitari o amb un altre legalment reconegut per les autoritats competents per l’exercici d’una professió d’un sector d’especialitat (l’advocacia, la sanitat, l’economia, l’enginyeria, l’arquitectura, etc.). Per obtenir l’autorització d’exercici d’una professió titulada cal complir els requisits següents: Estar en possessió de […]

Els convenis de doble imposició

auge-legal-fiscal-blog-convenios-doble-imposicion

Els convenis de doble imposició La fiscalitat a Andorra ha viscut un profund procés de transformació iniciat durant l’exercici 2012 amb la liberalització de les inversions exteriors i l’aprovació de normativa fiscal sense precedents, però que va començar la seva consolidació en 2015 amb l’entrada en vigor de la Llei de l’IRPF andorrà. El Principat […]

La residència fiscal de les persones físiques a Andorra

auge-legal-blog-residencia-fiscal-andorra

La residència fiscal de les persones físiques a Andorra L’article 8 de la “Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques” regula els criteris per atreure la residència fiscal, que són exactament els mateixos que preveu la legislació fiscal espanyola. És important tenir en compte, que a efectes fiscals, […]

Els Bancs a Andorra

auge-legal-fiscal-blog-bancos-andorra

Els Bancs a Andorra El sistema financer andorrà és un dels principals pilars de l’economia andorrana. Segons l’Associació de Bancs Andorrans (ABA), aquest sector juntament amb l’assegurador, representen aproximadament un 20% del producte interior brut. El sector bancari té més de 85 anys d’experiència i està format per cinc sòlids grups bancaris. Aquesta és la […]

Aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en temps de Covid-19

auge-legal-fiscal-blog-rebus-sic-stantibus

Aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en temps de Covid-19 El Dret, com la societat, està viu, i no es limita al conjunt de normes que regula la convivència. Evoluciona a mida que esdevenen canvis tecnològics, socials, culturals i econòmics en el nostre entorn i, en conseqüència, necessita de mecanismes que permetin la seva […]

La Seguretat Social a Andorra

auge-legal-fiscal-blog-cass-andorra

La Seguretat Social a Andorra o Caixa Andorrana de Seguretat Social La CASS o la Caixa Andorrana de Seguretat Social, és un organisme que s’encarrega de la gestió administrativa, tècnica i financera del sistema sanitari andorrà. La seguretat social a Andorra es caracteritza per ser de copagament, de manera que la cobertura de la despesa […]

Tributació a Andorra i comparativa a nivell fiscal amb altres jurisdiccions europees

auge-legal-fiscal-blog-tributacion-andorra

Tributació a Andorra i comparativa a nivell fiscal amb altres jurisdiccions europees El Principat d’Andorra ha anat fent en la darrera dècada un esforç molt important d’integració i d’homogeneïtzació en relació a l’evolució de la normativa i exigències internacionals a nivell d’homologació de la normativa tributaria. En aquest sentit, el desenvolupament d’un sistema fiscal s’ha […]

El teletreball com a eina de conciliació

auge-legal-fiscal-blog-teletrabajo-como-herramienta-conciliacion

El teletreball com a eina de conciliació La nostra Llei laboral 31/2018 del 6 de desembre, al seu article 81 preveu de forma molt tímida la conciliació entre la vida laboral i personal. És indubtable que assolir-la pot suposar un gran repte i, si més no, se’n poden fer algunes reflexions al respecte. L’essència de […]

Viure a Andorra

auge-legal-fiscal-blog-vivir-en-andorra

Viure a Andorra On es troba Andorra? El Principat està situat entre Espanya i França i té unes dimensions de 468 km2. Els habitants d’Andorra són 77.546 i es tracta d’un país independent que no forma part de la Unió Europea ni de l’Espai Econòmic Europeu però que, no obstant això, és part signatària en […]