Sense categoria archivos | Augé Legal & Fiscal

“Andorran Multipliers”

Blog_Auge_andorran_multipliers

Davant la crisi financera mundial del 2007 Andorra va reaccionar apostant per l’homologació fiscal a nivell internacional, l’intercanvi d’informació i la liberalització de la inversió exterior. Justament, la Llei 10/2012 d’inversió exterior representa una de les fites més importants de la història econòmica d’Andorra i l’inici d’una nova etapa de recuperació i consolidació econòmica. Però […]

Noves obligacions relatives als beneficiaris efectius

pexels-cottonbro-5473957

Segons la Llei andorrana 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, concretament a l’art. 3.3, el beneficiari efectiu és la persona o persones físiques que controlin en últim terme el client […]

Increment del IPC

Blog_incremento_ipc

Al gener del 2022, el M.I. Govern d’Andorra va aprovar un nou decret de fixació del salari mínim horari interprofessional pel qual s’incrementava un 3,3% i deixava sense efecte el decret aprovat a l’octubre del 2021, que determinava un augment del 3,2%. Aquesta modificació és donà arrel que l’Índex General de Preus al Consum (IPC) […]

Andorra: la necessària reforma fiscal per a la recuperació post pandèmia

Auge-Blog-Reforma-Fiscal

Les polítiques públiques desenvolupades pel Govern durant la crisi sanitària han aportat un important suport d’emergència per a les persones i empreses durant la pandèmia, mitjançant un increment de les ajudes directes i rebaixes d’impostos per protegir el teixit productiu de l’impacte econòmic i social de la COVID-19. Òbviament el paquet d’ajudes públiques s’ha destinat […]

Andorra: Inflació i tipus d’interès

Auge-legal-fiscal-blog-andorra-inflacion-tipos-interes

Els darrers dos anys l’economia mundial i la nostra en particular han vingut marcades pels efectes de la pandèmia que ha provocat primer, una baixada del PIB sense precedents, i a posteriori, un increment dels preus conseqüència de l’aturada de la producció i la reactivació de la mateixa amb repercussió al preu de les matèries […]

Obligacions dels advocats davant la Llei de Protecció de Dades Personals

Auge_blog_data_protection

Després de divuit anys d’ençà que el Consell General va aprovar la primera Llei qualificada de protecció de dades personals, el passat 17 de novembre de 2021 ha estat publicada la nova Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant LPD), que entrarà en vigor al maig del 2022. Aquesta […]

Andorra i el model 720 Espanyol

Auge_Blog_modelo720

Fa temps que la qüestió del habitatge s’ha convertit en una de les preocupacions principals de la ciutadania d’Andorra. Cada cop hi ha més demanda i no hi ha prou oferta per satisfer-la, cosa que provoca que els preus pugin i la facin inaccessible per una part important de la població. En aquest context fa […]

La gestió empresarial: Comptabilitat Analítica

Blog-Auge-analisis-datos

L’article 70 del Tex refós de la Llei 20/2007 de societats anònimes i de responsabilitat limitada, regula l’obligatorietat de portar una comptabilitat ordenada i adequada a l’objecte social d’acord amb els paràmetres i principis que estableix el Text refós de la Llei 30/2007 de la comptabilitat dels empresaris i el Pla general de comptabilitat d’Andorra. […]